به نظر شما ما بیشتر به کدام سری بپردازیم؟
(8.148%) 1109
GTA III
(2.196%) 299
GTA Vice City
(48.55%) 6609
GTA San Andreas
(5.473%) 745
GTA IV
(35.62%) 4848
GTA ELFC

تعداد شرکت کنندگان : 13610