به نظر شما ما بیشتر به کدام سری بپردازیم؟
(7.974%) 1113
GTA III
(2.192%) 306
GTA Vice City
(48.77%) 6808
GTA San Andreas
(5.602%) 782
GTA IV
(35.45%) 4948
GTA ELFC

تعداد شرکت کنندگان : 13957